Make your own free website on Tripod.com

kharayeb.gif

Zeinab2

موكب النور

يـا بـنـت فـاطـمـة الـشـريـعـة الخاتمييــا بــنـت أشـرف كـل نـسـل الآدمـي
وقـفـتـي  جـنـب خـيـك بـأرض المعركيوقــفـة  بـوقـعـة بـدر أمـك فـاطـمـي
وحـولـك  عـسـاكـر بـالـسـلاح مـحبكيأمـة كـفـر بـس الـدعـايـي مـسـلـمـي
وتـرفـعـي ديـكـي لـلإلـه وتـشـتـكـيوأطـفـال  عـا حـر الـسـهـام مـفـطـمي
طـفـل  بـعـدو مـا بـيـعـرف لـلـحـكيوطـفـل يـركـض عـا ذيـالـك يـرتـمـي
يـا أرض مـيـدي ويـا جـبـال تـدكـدكـيويـا  شـمـس فـي قـبـة سـمـاكـي فحمي
###############################
زيـنـب  يـا بـركـان الـصـبـر والإحتسابمـن طـهـرك وقـدسـيـتـك طـهـر الكتاب
عـلـيـكـي  مـلايـكـة الـسـمـا وجبريلهاخـيـمـوا  عـلـيـكـي  بالوغا وعملوا حجاب
زيـنـب  يـا آيـة مـحـكـمـي تـنـزيـلهادورك يـجـي بـعـد الـنـبـي وبعد الصحاب
ومـن  كـربـلا لـلـشـام مـا جـيـتـيـلهاإلا لــغـايـة مـقـدسـي وإلـهـا حـسـاب
وكـلـمـا  مـرقـتـي عـا بـلـد تـحـكيلهاعـالـلـي جـرى فـي كـربلا وعن هالمصاب
هـو  مـش خـوارج يـا عـرب قـلـتـيـلهاهـوذي  ولاد الـمـرتـضـى داحـي الـبواب
وهـالـروس يـالـروس الـرمـاح تـشـيـلهاكـانـوا  عـلـى  قـلـب الـنـبي أغلى حباب
ولـومـا يـديـكـي تـلـوح بـمـنـديـلـهامـا شـعـلـت الـثـورة بـمـمـلـكة الذياب
##########################
ولـمـا  دخـلـتـي  عـا قـصـور الـظالمينوهـنـد  تـسـأل  هـالـسـبـايـا ولاد مـين
قـلـتـيـلـهـا يـا هـنـدكـم عـشتي سنينفـي  دار عـلـي سـيـدك أمـيـر الـمؤمنين
نـحـنـا  بـنـات الـمـصـطـفى طه الأميننـحـنـا  الـسـادات الأيـمـة الـطـاهـرين
نـحـنـا  الـحـرم نـحـنـا الـحجر للعاكفيننـحـنـا  الـشـفـاعـة بـإيـدنـا يا مسلمين
جـيـنـا عـلـى ظـهـور الـجـمال محملينجـيـنـا  سـبـايـا لا نـصـيـر ولا مـعين
وهـيـدي  سـكـيـنـة وزيـنـب القلبا حزينوسـبـعـة  عـشـر صـبـي وزيـن العابدين
ولـو عـيـنـك تـشـوف الحسين دامي الجبينوعـبـاس  مـقـطـوعـة شـمـالـو واليمين
وسـبـعـيـن حـولـو كـالأضـاحي مطرحينيـا هـنـد خـلـي بـالـقـلـب جـرح الدفين
وإحـكـي  عـن لـسـانـي لـكـل الـشامتيننـحـنـا  لأجـل الـديـن ضـحـيـنا النفوس
وهـنـي  لأجـل  نـفـوسـهـم بـاعـو الدين
##########################

للشاعر الحاج حسن محمود أخضر     

                                   الصفحة السابقة       الصفحة التالية

Enter supporting content here

By: Dr. Adnan Akhdar

جميع الحقوق محفوظة

مـاذا أُحَـدِّثُ يـا حـبـيـبـةُ والأحـاديـثُ شـجون

والشوقُ يذكي نارَهُ عطشُ العيونِ   إلى العيون