kharayeb.gif

El-7ORR ELRIA7I

الحر الرياحي 
بـيـن  الـشرب والما شرب في مستوىفـي  مـعـجزة والعقل جوهرها احتوى
الـحـر  شـرب الـمـي لحتى ارتوىمـن  كـفوف وجناح الوحي خلقوا سوى
وجـه  الـنـبـي  بـالمي قدامو ضوىووجـه  الـحسين وقبس من وادي طوى
وجـهـيـن  صـورة واحدة نجم وهوىمـن  سـدة العرش ومن عند رب القوى
وعـنـد الـهـجوم الحركو الدين ونوىيـرد  الـجـمـيـل وأخد مفعولو الدوا
وعـاف  الـوجـاهة والغرور وهالغوىوعـاف  الـقـيـادة  وداس بقدامو اللوا
ولـمـا  وقـف مـهـر الحسين بنينوىوسـدوا طـريـق المشرعة وسدوا الهوا
قـلـوا  أنـا بـفـديـك يا بي الرضيعابـنـي  فـدا ابـنـك ونـفسي عالسوا
يـا سـيـدي إن كـان لـلـتوبة مجالجـعـجـعـت  فيك وخوفت قلب العيال
بـقـسـم  يمين ما بفك عنقي من الحبالإلا بـرضـاك وخـاصـة ذنـوبي ثقال
هـون الـحـسـيـن تـبسم بوجه وقالالله الـبـتـوب عـلـيـك ما بدا سؤال
ويـا حـر إمـك سـمـتك حر الخصالوبـقـيـت حـر وعـند اسمك لا تزال
ويـا  حـر إنـت الـجبتني عا هالرمالولـولاك  مـا بـنصب بهالصحرا رحال
وسـامـحـتـك  بحقي أنا وعا كل حالتـوكـل  عـلـى الله وعـلـيه الإتكال
ولـمـا أخـذ رخـصة بري والإذن نالوشاف اللي ما بينشاف ولا بيخطر عا بال
مـثـل لـمـا الـسـامري ببحر القنالقـبـضـة  رمـل من أثر جبرائيل شال
شـاف  الـعرش  والمنتهى ونور الجلالوالـحـور  والـولـدان والسحر الحلال
وجـنـة ونـعـيم وملك وفواكي وجمالونـار  حـرة بـتـطحن صخور الجبال
هـونـيـك عـرف الحق بوجوه الرجالوأول  مـن الـعرف الهداية من الضلال
وحـرك  ركـابـه عـاليمين وعالشمالوخاض الوغى وشك النصال على النصال
وحـب الـشـهـادة وذكر ما فيلو زوالوأول شـهـيـد ومـن فـتح باب القتال
وإسـمـو بـقـي حد الحسين و لا يزال

Enter supporting content here

By: Dr. Adnan Akhdar

جميع الحقوق محفوظة

مـاذا أُحَـدِّثُ يـا حـبـيـبـةُ والأحـاديـثُ شـجون

والشوقُ يذكي نارَهُ عطشُ العيونِ   إلى العيون