Make your own free website on Tripod.com

kharayeb.gif

El Abbas

العباس

العباس
بـيـن لـشـرب ولـمـا شرب ما في نزاعالـخـط واحـد والـسـفـن ذات الـشراع
الـعـبـاس مـن عـن صغر بتهابوا السباعوبـيـو  عـلـي مـزروع فـي دمو زراع
ومـتـل  الـحـسـين وبالحرب أول شجاعوعـنـدو  عـقـيـدة  دين أقوى من الذراع
قـلّـو  عـطـيـنـي  سـيفك وإنتي رجاعوطـلِّـع  بـعـيـنـك كيف بيكون الصراع
وبـلـش بـو فـضـل عالكتاف وعالضلاعومـا تـرك إلـهـم جـمـجمي وإلها نخاع
بـمـهـرو  بـرمـحـو بقامتو بفتل الذراعوذات  الـفـقـار وشـفـرتـينو وطول باع
عـالـقـلـب  عـالجنحين عا خطوط الدفاععـالـمـيـمـنـي  عالميسرة راحوا ضياع
هـونـي  نـزل عـالـمشرعة وزاح القناعومـد إيـدو يـشـرب ويـشـفـي الوجاع
تـذكـر  عـطـش خـيو وصرخات الجياعالـمـيـي  رمـاهـا وقـال يا مطهّم طلاع
وحـيـاة بـيـي الـمرتضى وأمرو المطاعمـا بـشـرب وأهـلـي بـموتوا من الظما
يـا بـتـوصـل الـقـربي يا بيكون الوداع
__________________________________________________
وشـال  الـقـرب عـا ابـجرو وشد الحزامومَـشَـطْ  سـيـفـو  واتَّـجَهْ صوب الخيام
وعـالـقـادومـيـة  مـتل ما يقولوا العواممـرق  بـيـن الـنـخـل خوف من السهام
ومـا  عـرف  شـو اللي صار لاجل الانتقاموشـو الـلـي جـرى, ألله على ولاد الحرام
وسـدوا الـمـنـافـذ بـالـعساكر والحطاممـن أجـل مـا يـكـفـي طـريقو والمهام
وبـو الـفـضـل رقم الصعب عند الازدحاموعـنـدو  الـمـنـايـا  طيف مارق بالمنام
وخـلـى  الـفـوارس يـسجدوا قعود وقيامورمـح  يـحـكـي وسـيف يختصر الكلام
بـس الـلـي ألـلـه كـاتـبو من ألف عامومـا  فـي حـدا قـبلو عا وجه الأرض دام
هـونـيـك مـطـرح مـصرعو يطلع مقامويـتـبـاركـوا فـي تـربـتـو كل الأنام
وهـيـكـي  رجـال  الله بـيـظـلوا عظامان عـاشـوا بـعـيشوا بعز وان ماتوا كرام
ولـمـا هـوى مـالـو يـديـن ولا كـمامارتــفـع وجـه الأرض لَـحَـدّو تـمـام
وصـار الـحـصـى أنـعم من رياش النعامصـاح  يـا خـويـي حـسـيـن بخاطرك
روحي فـداك ويـا أخي علـيـك الســلام

 

Enter supporting content here

By: Dr. Adnan Akhdar

جميع الحقوق محفوظة

مـاذا أُحَـدِّثُ يـا حـبـيـبـةُ والأحـاديـثُ شـجون

والشوقُ يذكي نارَهُ عطشُ العيونِ   إلى العيون